• Plavba v evropské unii - Rýn

  • Plavba v evropské unii - Rýn

  • Plavba v evropské unii - Štrasburg

  • Plavba v evropské unii - Vídeň

  • Plavba v evropské unii - Praha

  • Plavba v evropské unii - Baťův kanál

Copyright 2024 - Redakce ČPSV (c) 2015

Plavební dny

INFORMACE o konferenci vodocestných a plavebních odborníků s mezinárodní účastí

Plavební dny pořádají České plavební a vodocestné sdružení a Slovenský plavebný kongres ve spolupráci vždy se státním podnikem, na území kterého se tato konference koná.

Plavební dny je konference vodocestných a plavebních odborníků s mezinárodní účastí, která se ve většině skládá, kromě Slováků i Poláků, Němců, příležitostně i Rakušanů.

Historicky se Plavební dny konají od roku 1971. Plavební dny se zákonitě od počátku konají vždy střídavě v Českých zemích a na Slovensku. V době společného státu byla organizátorem Československá sekce při Mezinárodním plavebním sdružení PIANC.

Význam Plavebních dní, kromě odborného a společenského významu, spočívá i v jejich závěrech, které se obracejí nejen k této veřejnosti, ale i k státním orgánům (ministerstvům) s žádostí o řešení  ožehavých, ale pro vodocestnou a plavební odbornost důležitých úkolů. Z tohoto důvodu bylo asi po deseti letech na úrovni resortů dopravy a vodního hospodářství rozhodnuto o dvouletém intervalu konání těchto konferencí.

Z hlediska územního organizačně spolupracují na uspořádání Plavebních dní i jednotlivá Povodí. Konkrétně Plavební dny se střídavě konaly ve spolupráci s Povodím Labe, Povodím Vltavy, Povodím Moravy, Povodím Odry, Povodím Dunaje, Povodím Váhu a Povodím Bodrogu a Hornádu (Košice).

Záměrem konání Plavebních dní bylo a je seznamovat příslušnou odbornou veřejnost se skutečnostmi i novinkami, které se v této oblasti vyskytují. Na Plavebních dnech přednášejí a ve vydaném sborníku jsou autoři z oblasti vodocestné, plavební, státní správy, výzkumných ústavů, vysokých škol, lodního průmyslu apod.

Na Plavebních dnech je daná veřejnost seznamována i výsledky a činností Stálého mezinárodního sdružení plavebních kongresů PIANC, jehož je ČPVS kolektivním členem.

Impulsem konání bylo mj. i konání Přehradních dní ve vazbě na Mezinárodní přehradní komisi ICOLD. Z důvodů této vazby bylo v roce 2003 rozhodnuto konat tyto podobné konference, tj. Plavební dny a Přehradní dny vždy v meziročním intervalu, aby se v jednom roce nekonaly dvě podobné konference.

 

PŘIPRAVUJEME:

Příští 31. Plavební dny se budou konat v roce 2021 ve Slovenské republice, předběžně ve dnech 21. - 23. 9. 2021