• Plavba v evropské unii - Rýn

  • Plavba v evropské unii - Rýn

  • Plavba v evropské unii - Štrasburg

  • Plavba v evropské unii - Vídeň

  • Plavba v evropské unii - Praha

  • Plavba v evropské unii - Baťův kanál

Copyright 2024 - Redakce ČPSV (c) 2015

Zpráva kontrolní komise za rok 2017

Komise ve složení: 

Ing. Václav Novák
Ing. Markéta Komárková
Ing. Aleš Krška

 

Kontrolní komise na svém jednání dne 8. března 2018 se zabývala kontrolou v těchto oblastech:

  1. hospodaření sdružení za rok 2017,
  2. prověrka účetnictví,
  3. kontrola dokladů, přijatých a vydaných faktur,

K bodu a)

Plán hospodaření ČPVS na rok 2017 schválený valnou hromadou v březnu 2017 nebyl dodržen. Příjmy byly nižší o cca 7.000 Kč, kdy hlavním důvodem bylo zrušení členství jednoho z kolektivních členů. U výdajů došlo naopak k úspoře cca 60.000 Kč. Hlavním důvodem byly nižší výdaje na propagaci, a to o cca 30.000 Kč a snížení nákladů na valnou hromadu. 

K bodu b)

Byla provedena kontrola účetnictví. Doklady jsou uspořádány přehledně. Všechny doklady „Hospodaření ČPVS“, „Bankovní výpisy“, „Pokladna“, „Faktury vydané“ a „Faktury přijaté“ jsou svázány do samostatných složek. Dokumentace je vedena velmi pečlivě. Proplacení přijatých faktur bylo vždy odsouhlaseno.

K bodu c)

Kontrolou jednotlivých dokladů nebyly kontrolní komisí shledány nedostatky.

Závěr

Kontrolní komise nemá výhrady k činnosti a hospodaření sdružení v roce 2017 a doporučuje valné hromadě hospodaření a činnost ČPVS za rok 2017 přijmout a schválit bez výhrad.