• Plavba v evropské unii - Rýn

  • Plavba v evropské unii - Rýn

  • Plavba v evropské unii - Štrasburg

  • Plavba v evropské unii - Vídeň

  • Plavba v evropské unii - Praha

  • Plavba v evropské unii - Baťův kanál

Copyright 2024 - Redakce ČPSV (c) 2015

Usnesení 24. valné hromady Českého plavebního a vodocestného sdružení, z.s., - 2. Valná hromada ČPVS schválila

Seznam článků

 

2. Valná hromada ČPVS schválila

  1. zprávu o hospodaření ČPVS za rok 2017, včetně zprávy kontrolní komise,
  2. plán hospodaření na rok 2018 a plán hospodaření na rok 2019,
  3. přijetí nových členů pánů Tomáše Kašpara, Martina Králíka a Milana Zukala.